vacval.com

Vitajte | Welcome | Willkommen | Benvenuti | Velkommen | Välkommen | Bienvenue

VITAJ, vzácna návšteva!

Volám sa Jozef Vacval a venujem sa vývoju webu, programovaniu a rôznym mojim online projektom. Vo voľnom čase hlavne turistike, horám a cestovaniu, ktorým je venovaná táto stránka.
jozef vacvaljozef vacvaljozef vacval
jozef vacvaljozef vacvaljozef vacval
Nájdete tu viacero fotogalérii z mojich výletov a túr. Najviac z Vysokých Tatier a Álp, ale aj iných pohorí a miest na Slovensku a v zahraničí. Fotky sa snažím aktualizovať po každom výlete alebo túre. V poslednom čase vytváram aj krátke videá.
Nižšie uvádzam linky a popisy mojich projektov, ktorým sa v súčasnosti venujem. Aj keď to určite nie sú všetky projekty, nad ktorými trávim čas, ide o vlastné projekty, ktoré som vymyslel a založil. Dúfam, že postupne pridám aj ďalšie, pracujem na tom :-)
jozef vacvaljozef vacvaljozef vacval
jozef vacvaljozef vacvaljozef vacval
Milá návšteva, ak by si sa rozhodla ma kontaktovať, dá sa tak urobiť prostredníctvom Facebooku alebo LinkedIn. Linky na profil sú uvedené vpravo hore. Prípadne na email jozefzavinacvacvalbodkacom. Budem sa tešiť!

Projekty

Faktúry online sú aplikácia primárne určená pre živnostníkov, malé a stredné spoločnosti, ktorá slúži na vystavovanie a evidovanie faktúr, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, cenových ponúk, dodacích listov a objednávok. Faktúry online vznikli v roku 2009 tak trochu náhodou. V tom čase, som potreboval vystaviť faktúru v novo-zavedenej mene EURO. Inštalovaný software, ktorý som vtedy používal však túto možnosť nepodporoval a tak som sa rozhodol zhotoviť formulár, ktorý po zadaní niekoľkých údajov vytvorí faktúru a uloží ju do PDF formátu. Neskôr som tento formulár na generovanie faktúr zovšeobecnil a umiestnil som ho na web s nádejou, že snáď pomôže aj niekomu inému s podobným problémom. Na stránku začalo chodiť čoraz viac návštevníkov a postupne som stránky vylepšoval a pridával novú funkcionalitu, aby som vyhovel požiadavkám návštevníkov a zároveň zachoval univerzálnosť. Dnes už návštevníkov Faktúr online možno počítať na desaťtisíce mesačne. Vývoj pokračuje a stále sa pokúšam vymýšľať a vytvárať nové vylepšenia.
Faktury web je česká verzia slovenských Faktúr online. Vznikla v roku 2014 ako kópia slovenského projektu, ale je to samostatný nezávislý projekt, keďže fakturácia na Slovensku nie je úplne totožná s fakturáciou v Českej republike. Webová aplikácia pôsobí samozrejme na českom trhu a cestu k nej si hľadá čoraz viac používateľov. Za každý podnet k webom (či pozitívny alebo negatívny) som vďačný.
Zmluvy online sú portál, kde sa nachádzajú profesionálne vytvorené vzory najčastejšie používaných zmlúv. Používateľ môže pomocou šablóny dopĺňať svoje údaje do zmluvy, čím si vytvorí vlastnú verziu zmluvy, ktorú si môže uložiť, dodatočne upravovať alebo kopírovať. Zmluvy sa dajú použiť pri viacerých úkonoch ako je darovanie, predaj, kúpa alebo pôžička. Šablóny zmlúv sú pomerne flexililné a vypĺňaním polí vzniká aj automatické podmieňovanie zobrazenia textu alebo časti zmluvy.
Nejedná sa o žiadny veľký projekt, skôr ide o voľnočasovú zábavku. Generator pub je zoznam viacerých jazykových mutácii projektu "Generátor slov", kde z náhodných písmen vie program vyskladať zmysluplné slová. Napríklad z písmen "EMLOPUT" je možné vyskladať slová ako tempo, motel, molet, tmel, telo, puto,... Momentálne je k dispozícii 11 jazykov a v budúcnosti určite pribudnú aj ďalšie. Projekt je dobrý ako pomôcka (ťahák) k rôznym slovným hrám, napríklad k hre Scrabble. Prvá verzia (slovenská) bola spustená už v roku 2011 a zaznamenala doposiaľ vyše 2 milióny návštev. Ak k tomu prirátame aj ďalšie verzie, boli ich už viac ako 5 miliónov.