Výhľad z vrcholu Dachsteinu.
Album: Hoher Dachstein
Rok: 2019/09
Popis:

Výhľad z vrcholu Dachsteinu.