Kaplnka Raxkircherl z opačnej strany. Vrchy Predigtstuhl, Klosterwappen vzadu a Preiner Wand vpravo.
Album: Heukuppe 2022
Rok: 2022/07
Popis:

Kaplnka Raxkircherl z opačnej strany. Vrchy Predigtstuhl, Klosterwappen vzadu a Preiner Wand vpravo.