Pohľad z Rysov na Vysokú a Ťažký štít
Album: Rysy
Rok: 2016/04
Popis:

Pohľad z Rysov na Vysokú a Ťažký štít