Hrebeň Bášt, pohľad od Plesa nad Skokom
Album: Satan
Rok: 2016/09
Popis:

Hrebeň Bášt, pohľad od Plesa nad Skokom