Hlavná cesta vedľa fjordu Åkrafjorden križuje vodopád, takže nie je možné ho minúť.
Album: Langfossen
Dátum: 2019/05
Popis:

Hlavná cesta vedľa fjordu Åkrafjorden križuje vodopád, takže nie je možné ho minúť.