Pohľad na Paternkofel (v strede) cestou k chate Dreizinnenhütte.
Album: Paternkofel
Rok: 2021/09
Popis:

Pohľad na Paternkofel (v strede) cestou k chate Dreizinnenhütte.