Na vrchole Paternkofelu vo výške 2744 m.
Album: Paternkofel
Rok: 2021/09
Popis:

Na vrchole Paternkofelu vo výške 2744 m.