Kaňon rieky Skógá.
Album: Skógafoss
Rok: 2022/05
Popis:

Kaňon rieky Skógá.