Dres Dominika Haška z fináleového zápasu v Nagane 1998
Album: Sieň slávy NHL
Dátum: 2018/08
Popis:

Dres Dominika Haška z fináleového zápasu v Nagane 1998