Stena rôznych brankárskych másk. 'Ninja' maska Ron Low
Album: Sieň slávy NHL
Dátum: 2018/08
Popis:

Stena rôznych brankárskych másk. 'Ninja' maska Ron Low