Botanická záhrada vedľa univerzity.
Album: Uppsala
Dátum: 2023/11
Popis:

Botanická záhrada vedľa univerzity.