Uppsalla má približne 177 tisíc obyvateľov a je jedno z nastarších švédskych miest.
Album: Uppsala
Dátum: 2023/11
Popis:

Uppsalla má približne 177 tisíc obyvateľov a je jedno z nastarších švédskych miest.